Categoriearchief: politiek

Cultuurhuis en De Fabriek in de politiek

Mediation mislukt: Café de Fabriek moet weg

De Orkaan 29-1-2019

Wethouder Cultuur Sanna Munnikendam schrijft aan de raad van Zaanstad:

‘Tot mijn spijt moet ik u berichten dat de Stichting De Fabriek en Café Fabriek er na een drietal gesprekken niet in zijn geslaagd gezamenlijk tot overeenstemming te komen met betrekking tot de gerezen verschillen.’

In de praktijk komt het er op neer dat per juni het huurcontract van Café de Fabriek is opgezegd, dit blijft zo, liet uitbater Pieter Grandiek ons zojuist weten: ‘Het bestuur van het filmtheater houdt de opzegging aan.’ Eerder ontkende Filmhuis -directeur Katrien Lamers tegenover De Orkaan dat het contract zou zijn opgezegd. Grandiek:

We hebben altijd positief naar de toekomst gekeken en we hadden vertrouwen in de nieuwe bemiddelaar (Eric van der Burg red.) Maar het is een veeg teken dat er zelfs onder zijn vaardige handen geen beweging in komt.

De voormalige voorzitter van het bestuur van het filmhuis, Sjoerd Jans, heeft eerder gezegd dat hij een ‘stille’ foyer wilde. Concerten, pubquizzen en culturele bijeenkomsten passen daar niet in.

Grandiek:


‘Zoveel energie en tijd, en het komt er maar niet van. We zijn deelnemer aan de gesprekken, maar daardoor niet minder verbaasd en teleurgesteld dat de lijmpoging niet gelukt is.’

Munnikendam meldt dat ze niet weet wat er in de gesprekken is gezegd, “omdat de gesprekken vertrouwelijk zijn gevoerd in het kader van bemiddeling, weet het college niets over de inhoud van de gesprekken en kunnen we u inhoudelijk niet meer dan bovenstaande melden.”

De bemiddeling tussen de Stichting en het Café is door het college in januari opgestart nadat een eerder traject van twee jaar mediation mislukt is.

De gemeente subsidieert de Stichting De Fabriek en is eigenaar van het pand. Het vervolg is onduidelijk:

“De uitkomst van de gesprekken is voor het college teleurstellend. Zowel het filmhuis als het café zijn van toegevoegde waarde voor Zaanstad. Met beide partijen individueel gaan wij het gesprek aan met als centrale vraag: hoe gaan jullie nu verder?”

Het college zal daarnaast antwoord geven op de door de raad gestelde artikel 51 vragen, die betreffen onder meer de inhoud van het conflict en de kosten van de mediation.

Medio februari wordt nieuwe informatie verwacht.

Filmhuis De Fabriek kregen wij niet te pakken voor commentaar.

Kultuurklutser ambassadeurs

Dit bericht verscheen op de site van het Noordhollands Dagblad op 15-6-2015

petitie-tekenenZAANSTAD – Oud-directeur Jan de Bruin van het Kunstcentrum benoemt de mensen die het referendum gesteund hebben tot ambassadeur van Kultuurklutser en nodigt ze uit op zoek te gaan naar negen nieuwe ondertekenaars. De actie heeft de eerste drempel van vijfhonderd handtekeningen genomen.

Door Rob Swart – 15-6-2015, 17:16 (Update 15-6-2015, 17:16)
Kultuurklutser verzet zich tegen de bouw van een cultuurcluster op de lege plek tussen het station en Inntel. Daar wil de gemeente de Bieb, Fluxus, Fabriek en De Flux huisvesten. Boeken en literatuur, film, muziekles, pop en creativiteit op een adres. Bruin ziet dat niet zitten. Cultuurinstellingen worden vaak niet sterker door zo’n vermenging maar gedijen veel beter in wijken en in een passende omgeving. Dertig miljoen in een gebouw steken is zonde van het geld, vindt Bruin.

Na vier dagen had Kultuurklutser zondag genoeg steun om het referendum officieel bij de gemeente aan te melden en de gemeenteraad zal moeten besluiten of het cultuurhuis open staat voor een volksraadpleging. Wethouder Verschuren heeft daar vorige week al van gezegd dat het besluit te lang geleden genomen is om nu nog in een volksstemming te brengen. Volgens Bruin overspeelt Verschuren daarmee zijn hand. ,,Verkeerde voorlichting. In de politiek wordt dat niet erg op prijs gesteld.’’

Kultuurklutser heeft nu voldoende steun om de referendumprocedure te starten. Nu volgt een raadsbesluit en daarna een tweede ronde waarin getoetst wordt of het vraagstuk voldoende mensen op de been brengt. Die tweede ronde geeft antwoord op de vraag of er daadwerkelijk een referendum komt. Indien vijfduizend mensen tekenen – de eerste ronde meegerekend – is het antwoord ja.

De Fabriek nog niet overtuigd van het cultuurcluster

Hoewel naast Leny Vissers nu ook burgemeester Geke Faber ons bezoekers en De Raad graag anders willen doen geloven, is het bestuur van De Fabriek zelf nog helemaal niet overtuigd van het nut van verhuizen naar een cultuurcuster in een in een nieuw te bouwen cultuurhuis.
Lees waarom in een vorige bericht en in onderstaand artikel dat afgelopen zaterdag op de voorpagina van het Noord-Hollands Dagblad editie Zaanstreek stond gepubliceerd.

20140322_Dagblad Zaanstreek_De_Fabriek_niet_overtuigd

Reactie De Fabriek op het Programma van Eisen Cultuurcluster

Onze burgemeester Geke Faber heeft op 4 maart j.l. de raad middels bijgaande brief geïnformeerd over het Programma_van_Eisen_Cultuurcluster_en_Infrastructurele_voorzieningen_op_de_Figaro_locatie.

Daarin schrijft zij over Filmhuis De Fabriek o.a. :

Filmhuis De Fabriek was aanvankelijk geen voorstander van verhuizing naar het Cultuurcluster,
aangezien het filmhuis op de huidige locatie goed draait. Werkbezoeken in het land laten zien dat in veel Cultuurclusters filmtheaters zijn gehuisvest. In de gesprekken en werksessies hebben de
pluspunten voor inhuizing in het Cultuurcluster uiteindelijk de overhand gekregen.

Deze bewering is onjuist en is dan ook door het bestuur van De Fabriek uit hoofde van voorzitter Sjoerd Jans in onderstaande reactie tegengesproken.

Al lezende blijkt er trouwens nog veel meer aan de hand te zijn…

Downloaden (PDF, 10KB)

ROSA blaast handtekeningenactie nieuw leven in

De standpunten van de Zaanse politieke vereniging ROSA vermelden o.a.

“ROSA wil dat Filmtheater De Fabriek op de huidige locatie blijft voortbestaan. ROSA is tegen de komst van één gebouw t.b.v. cultuur bij het station. ROSA wil juist versterking van cultuur rondom de sluis in Zaandam en op andere plekken verspreid over de gemeente, zodat culturele en kunstzinnige vorming en uiting voor iedereen toegankelijk zijn.”

ROSA voor behoud De FabriekOp de Facebookpagina van ROSA valt nu bovendien het volgende te lezen:

Op 30 mei 2013 overhandigde de actiegroep ‘De Fabriek is uniek’ tijdens de raadsvergadering ruim 3200 handtekeningen aan burgemeester Faber. 
De handtekeningen waren gericht tegen de verplaatsing van filmtheater De Fabriek van de huidige, unieke plek aan de Zaan naar het nieuw te bouwen ‘cultuurcluster’ bij Zaandam NS. 
3200 Zaankanters tekenden de petitie op https://www.defabriekisuniek.nl/ of in De Fabriek zelf. 
3200 Zaankanters werden vervolgens niet gehoord.

Onlangs kon u in diverse Zaanse media lezen dat ‘het net zich sluit rond De Fabriek.’ Daardoor zou het kunnen lijken alsof de verplaatsing van het filmtheater al helemaal in kannen en kruiken is.
Dit is niet waar! Er is nog niets officieel besloten in de Zaanse gemeenteraad en het is ook niet zo dat er geen andere mogelijkheden zijn voor het geldverslindende ‘cultuurcluster.’ 
ROSA heeft bijvoorbeeld een prima alternatief plan voor het cultuurcluster rond de Zaan, waarbij filmtheater De Fabriek op haar huidige plek blijft voortbestaan.
Voor degenen die dit nog niet gedaan hebben: de petitie op https://www.defabriekisuniek.nl/ is nog steeds te ondertekenen. 
Bij een significant aantal extra handtekeningen wordt de petitie opnieuw ingediend!

Het geeft moed dat tenminste één politieke partij nog echt vecht voor het behoud van De Fabriek aan de Zaan en natuurlijk hopen wij dat aan deze oproep massaal gehoor wordt gegeven.

Het moge bij deze ook ook duidelijk zijn op wie wij op 19 maart massaal gaan stemmen…

 

Cultuurhuis begint met twijfels

De site van Het Noord Hollands Dagblad publiceerde op 7 mei 2013  het volgende artikel:

ZAANSTAD – De partijen in de gemeenteraad hebben dinsdagavond grote twijfels geuit bij de haalbaarheid van een cultuurvoorziening boven het station.

Het is volgens het grootste deel van het Zaanstad Beraad onduidelijk hoe een cultuurgebouw geëxploiteerd moet worden met daarbij inbegrepen hogere huren en een bezuiniging van een miljoen die de cultuursector ook nog moet zien bij te dragen.

Voorafgaande aan de politieke bespreking gaf directeur Parwin Mirrahimy van filmhuis De Fabriek aan helemaal geen trek te hebben in een verhuizing naar het stadhuisplein. De Fabriek – met 1,25 betaalde en zestig onbetaalde banen – is volledig afhankelijk van vrijwilligers en die hebben in de Jan Sijbrandsteeg hun eigen plek. ,,Hun clubhuis’’, noemde Mirrahimy het. Het is te verwachten dat een deel van hen afhaakt als De Fabriek verhuist en dan is het gedaan met het filmhuis.

Wethouder heeft begrip voor Fabriek, maar niet heus…

Volgens een artikel van 28 april 2013 op de site in het Noord Hollands Dagblad heeft Wethouder Leny Vissers (cultuur) begrip voor de onwil van filmhuis De Fabriek om deel te nemen aan het nieuw te vormen cultuurhuis bij het station.

,,Ik begrijp dat mensen daar fijn zitten.’’ Maar ze voegt er wel aan toe dat er grote bezuinigingen op komst zijn. Door de bundeling van het filmhuis, popzaal, leescafé en een debatruimte moet dat goedkoper worden.

Uit een onderzoek is gebleken dat de komst van De Fabriek naar het cultuurhuis noodzakelijk is voor het slagen van die exercitie. De opbrengst van de verkoop van het pand aan de Jan Sijbrandsteeg is namelijk nodig voor het cultuurhuis.

Wat als De Fabriek nee zegt? Wethouder Vissers wil daar niet op vooruitlopen. Terugkijken wil ze ook niet. Er is een aantal jaar geleden ruim een miljoen euro gestoken in de verbouwing van het gebouw aan de Jan Sijbrandsteeg. Speelt dat mee in de overweging om De Fabriek te dwingen te verhuizen? Visser: ,,Daar wil ik niet op in gaan.’’