De Fabriek nog niet overtuigd van het cultuurcluster

Hoewel naast Leny Vissers nu ook burgemeester Geke Faber ons bezoekers en De Raad graag anders willen doen geloven, is het bestuur van De Fabriek zelf nog helemaal niet overtuigd van het nut van verhuizen naar een cultuurcuster in een in een nieuw te bouwen cultuurhuis.
Lees waarom in een vorige bericht en in onderstaand artikel dat afgelopen zaterdag op de voorpagina van het Noord-Hollands Dagblad editie Zaanstreek stond gepubliceerd.

20140322_Dagblad Zaanstreek_De_Fabriek_niet_overtuigd

Reactie De Fabriek op het Programma van Eisen Cultuurcluster

Onze burgemeester Geke Faber heeft op 4 maart j.l. de raad middels bijgaande brief geïnformeerd over het Programma_van_Eisen_Cultuurcluster_en_Infrastructurele_voorzieningen_op_de_Figaro_locatie.

Daarin schrijft zij over Filmhuis De Fabriek o.a. :

Filmhuis De Fabriek was aanvankelijk geen voorstander van verhuizing naar het Cultuurcluster,
aangezien het filmhuis op de huidige locatie goed draait. Werkbezoeken in het land laten zien dat in veel Cultuurclusters filmtheaters zijn gehuisvest. In de gesprekken en werksessies hebben de
pluspunten voor inhuizing in het Cultuurcluster uiteindelijk de overhand gekregen.

Deze bewering is onjuist en is dan ook door het bestuur van De Fabriek uit hoofde van voorzitter Sjoerd Jans in onderstaande reactie tegengesproken.

Al lezende blijkt er trouwens nog veel meer aan de hand te zijn…

Downloaden (PDF, 10KB)

ROSA blaast handtekeningenactie nieuw leven in

De standpunten van de Zaanse politieke vereniging ROSA vermelden o.a.

“ROSA wil dat Filmtheater De Fabriek op de huidige locatie blijft voortbestaan. ROSA is tegen de komst van één gebouw t.b.v. cultuur bij het station. ROSA wil juist versterking van cultuur rondom de sluis in Zaandam en op andere plekken verspreid over de gemeente, zodat culturele en kunstzinnige vorming en uiting voor iedereen toegankelijk zijn.”

ROSA voor behoud De FabriekOp de Facebookpagina van ROSA valt nu bovendien het volgende te lezen:

Op 30 mei 2013 overhandigde de actiegroep ‘De Fabriek is uniek’ tijdens de raadsvergadering ruim 3200 handtekeningen aan burgemeester Faber. 
De handtekeningen waren gericht tegen de verplaatsing van filmtheater De Fabriek van de huidige, unieke plek aan de Zaan naar het nieuw te bouwen ‘cultuurcluster’ bij Zaandam NS. 
3200 Zaankanters tekenden de petitie op https://www.defabriekisuniek.nl/ of in De Fabriek zelf. 
3200 Zaankanters werden vervolgens niet gehoord.

Onlangs kon u in diverse Zaanse media lezen dat ‘het net zich sluit rond De Fabriek.’ Daardoor zou het kunnen lijken alsof de verplaatsing van het filmtheater al helemaal in kannen en kruiken is.
Dit is niet waar! Er is nog niets officieel besloten in de Zaanse gemeenteraad en het is ook niet zo dat er geen andere mogelijkheden zijn voor het geldverslindende ‘cultuurcluster.’ 
ROSA heeft bijvoorbeeld een prima alternatief plan voor het cultuurcluster rond de Zaan, waarbij filmtheater De Fabriek op haar huidige plek blijft voortbestaan.
Voor degenen die dit nog niet gedaan hebben: de petitie op https://www.defabriekisuniek.nl/ is nog steeds te ondertekenen. 
Bij een significant aantal extra handtekeningen wordt de petitie opnieuw ingediend!

Het geeft moed dat tenminste één politieke partij nog echt vecht voor het behoud van De Fabriek aan de Zaan en natuurlijk hopen wij dat aan deze oproep massaal gehoor wordt gegeven.

Het moge bij deze ook ook duidelijk zijn op wie wij op 19 maart massaal gaan stemmen…

 

Nieuwe afspraken over spooroverbouwing en Figaro

Dit nieuwsbericht is afkomstig uit het nieuwsarchief (van de gemeente Zaanstad)
Boven het spoor van station Zaandam komen winkels en een route voor voetgangers en fietsers. Tegenover het stadhuis, waar nu kantoorgebouw De Zweed staat, wordt onder meer een cultuurcluster ontwikkeld.

Dit is het resultaat van onderhandelingen tussen NS Poort Ontwikkeling en de gemeente Zaanstad. De start bouw van deze projecten is gepland in 2015.

In de oorspronkelijke plannen van het programma Inverdan zou NS Poort Ontwikkeling boven het spoor een bibliotheek met vergaderzalen ontwikkelen. Later veranderde dit in een cultuurcluster met vergaderfaciliteiten voor de gemeente. De hiervoor benodigde bouwconstructie boven het spoor was echter complex en kostbaar. Vanwege die hoge kosten en de risico’s tijdens de uitvoering is uiteindelijk afgezien van deze ontwikkeling.

Nieuwe gevel
Na onderhandelingen zijn NS Poort Ontwikkeling en de gemeente tot een minder risicovolle oplossing gekomen. Boven het spoor, aan de zuidzijde van het huidige station, gaat NS Poort over één laag stationsgerelateerde winkels ontwikkelen. Tegenover de winkels krijgt het station een nieuwe gevel met een toegang tot de stationshal. Tussen winkels en stationshal loopt de langzaam verkeersroute. Hiermee komt de gewenste verbinding tot stand tussen centrum en Nieuw West.

Op de plek waar nu nog kantoorgebouw De Zweed staat, was oorspronkelijk project Figaro gepland (woningen, fietsenstallingen en bedrijfsruimte). Hiervoor in de plaats komt het cultuurcluster. Dit biedt plaats aan Zaanse culturele instellingen die nu elders in de stad zijn gehuisvest. Dit zijn Fluxus, een leescafé, een filmhuis en een poppodium. Daarnaast zijn er plannen om ook Babel Zaandam hier te vestigen, het podium voor architectuur en stedenbouw. Verder zouden Zaanradio, vergaderfaciliteiten en horeca in het cultuurcluster een plaatsje kunnen krijgen. De gemeente onderzoekt nog de mogelijkheid om meer commerciële functies binnenboord te halen.

Behalve het cultuurcluster komen op deze plaats ook infrastructurele voorzieningen. Dit zijn een Kiss and Ride-platform, taxistandplaatsen, een opgang voor een trouwstoet en invalidenparkeerplaatsen.

Levendig Stadhuisplein
In de huidige schetsen krijgt het cultuurcluster een U-vorm. De opening van de U, waarin ook de ingang komt, ligt aan het Stadhuisplein. Dit wordt hierdoor vergroot en verlevendigd. Eind 2014 wil de gemeente een definitief ontwerp gereed hebben. In dat geval zou in de loop van 2015 de bouw kunnen starten. Wanneer de NS begint met de spooroverbouwing, is nog niet bekend.

De waarheid en niets dan de waarheid

UIt Zaans Peil door Nico van den Broek

ZAANDAM – Mensen willen nog wel eens de waarheid uit de weggaan. Dat heet dan een leugentje voor bestwil. Maar mag een politicus dat ook? Ja, als het er maar niet te dik boven op ligt. Maar mag een gemeente dat ook tegenover haar burgers? Ik denk van niet, maar het gebeurt wel in Zaanstad. Maar waarom doet ze dat? En in wiens belang gebeurt dit?

Er zijn voorbeelden te over, ik noem er hieronder een aantal. In het jaarverslag 2012 schrijft het college dat in juni 2012 nog verlies van 5,5 miljoen voorzien was. Dit verlies is eind 2012 omgezet in een winst van 7,2 miljoen. Echt een wonder, althans voor het college.Ik kom verder hier nog op terug.

Om Inverdan compleet te maken en de afzichtelijke ingang van het station Zaandam meer cachet (Zaanstad op de kaart zetten heet dat) te geven moet de zo genaamde spooroverbouwing er komen. Eerst was het de bedoeling om de Bieb daarin te plaatsen. Deze weigerde terecht. Zag de bui al hangen vanwege de hoge huur en teruglopen van bezoekers. Het gaat om ruim 700.000 bezoekende lezers. Die zullen niet naar een moeilijk bereikbare plek gaan om een boek te halen als je nu een ruimte hebt met een prachtig gezicht over de Zaan.

Als alternatief wordt nu een “cultuurhuis” gepresenteerd om de ruimtes te vullen. B&W schrijven daarover dat het “merendeel” van de organisaties het wel ziet zitten. Het gaat dan om Fluxus, de Fabriek en De Kade. “Het merendeel” zijn dan Fluxus en De Kade (deze is recentelijk falliet gegaan en opgenomen in Fluxus). De fabriek, die verreweg de meeste bezoekers kent, wil beslist niet. Sterker nog, als de gemeente haar plan doorzet betekent dit het einde van “De Fabriek” als cultuurbedrijf. Ons gemeentebestuur toont hiermee aan dat met de juiste bewoording van een statistiek zaken bewezen kunnen worden die niet waar zijn.

Maar toch besluiten de collegefracties ZONDER ENIGE FINANCIËLE ONDERBOUWING goedkeuring te geven aan de bouw van de spooroverbouwing. Het gemeentelijk financiële gat wordt daarmee nog groter en onduidelijker.

 

Lees het hele artikel op Dichtbij.nl.

 

speech en betoog bij het overhandigen van de handtekeningen

Tekst zoals Bart en ik (Evelien) deze hadden willen uitspreken bij het overhandigen van de handtekeningen aan de burgemeester op donderdag 30 mei 2013. Helaas kregen we niet voldoende spreektijd en hebben we ter plekke moeten improviseren. Bij deze de hele tekst.

Inleiding door Evelien Goemans

Beste Raadsleden,
Mijn naam is Evelien Goemans en ik ben ruim 5 jaar vrijwilliger in het filmtheater De Fabriek.
Voordat we beginnen ben ik allereerst nieuwsgierig wie van U weleens in het Filmtheater de Fabriek is geweest. Een film heeft gekeken of misschien wel eens een borrel komt drinken?
…. Ik wil u allemaal van harte uitnodigen om eens een keer te komen kijken in ons unieke filmtheater.
Zoals u weet zijn wij hier vanavond om u, namens de filmliefhebbende Zaankanters en vrijwilligers van de Fabriek, een petitie te overhandigen. Een petitie waarin wij oproepen om de Fabriek aan de Zaan te laten bestaan.
En hoewel deze petitie slechts 15 dagen oud is, kan ik u melden dat inmiddels bijna 3300 Zaankanters de moeite hebben genomen deze te ondertekenen!
Verder willen wij nog maar eens heel duidelijk maken dat de Fabriek absoluut NIET wil verhuizen! Dat willen de vrijwilligers NIET, het bestuur NIET en ook onze bezoekers willen dit NIET.
Wat WEL zo is, is dat de gemeente ons wil dwingen te verhuizen. En gaan we niet dan is het onzeker of we onze subsidie behouden. Het zou een gedwongen verhuizing zijn die niet voortkomt uit de overweging om de cultuur in de Zaanstreek te promoten of te helpen. NEE. Deze verhuizing zou nodig zijn om een vastgoeddeal te kunnen sluiten met de NS.
Een fietspad over het spoor en een cultuurhuis….
Wij gaan ervan uit dat u deze petitie zwaar laat meewegen in de komende besluitvormingen met betrekking tot het cultuurcluster. Het zijn immers de inwoners en bezoekers waar we het voor doen.
Namens alle vrijwilligers en filmbezoekers bied ik u nog een betoog aan. Een betoog waarmee we u willen overtuigen, om uw ideeën met betrekking tot een cultuurcluster nog eens sterk in overweging te nemen.
Voor het betoog geef ik graag het woord aan Bart de Vries inmiddels ook al weer 7 jaar vrijwilliger bij het filmhuis.

Betoog door Bart de Vries

Ik vroeg mezelf laatst af:
Wat maakt Zaanstad tot een unieke stad? Een stad waar je graag wil wonen, werken en je vrije tijd zou willen doorbrengen?
Is dat de Primark. De Pathe Bisocoop of de Mc Donalds. De Saturn of de nog te bouwen Ikea of cultuurhuis? Nee natuurlijk niet! Dit zijn dingen die bijna in elke stad te vinden zijn. Het zijn misschien functionaliteiten waar de gemiddelde Nederlander niet meer zonder kan, maar het zijn NIET de dingen die een stad uniek maken.
Een stad wordt juist uniek door de uitzonderingen hierop. Een leuke winkelstraat met lokale ondernemers. Een gezellig kroegje. Een poppodium. Cultureel erfgoed zoals bijvoorbeeld onze molens. Monumentale panden, de Zaanse huisjes én een filmhuis aan het water…
Het zijn deze dingen die een stad karakter geven en een leuke plek om te wonen.

Maar helaas. Het lijkt een tendens te zijn, dat het unieke karakter van steden steeds verder aan het verdwijnen is. Steden gaan steeds meer op elkaar lijken. Dezelfde winkelstraten. Dezelfde winkelcentra. Dezelfde restaurants. Dezelfde uitgaansgelegenheden. En ook de dezelfde cultuurhuizen schieten als paddenstoelen uit de grond.
Dit zie je niet alleen in andere steden gebeuren, ook Zaanstad beweegt langzaam deze kant op. Unieke winkels zijn zeldzaam aan het worden en ook onze cultuur dreigt te worden weggestopt in een huis bij het station.
Wij als vrijwilligers en bezoekers van het filmhuis zijn hier vanavond niet alleen voor het behoud van ons Filmtheater aan de Zaan. Wij zijn hier omdat we bang zijn dat Zaanstad een saaie plek wordt. Een plek waar langzaam de diversiteit verdwijnt en daarmee ook het karakter wat Zaanstad, Zaanstad maakt.
Het clusteren van cultuur lijkt misschien een goede oplossing voor een goedkoop en efficiënt cultuurbeleid, maar het tegendeel is waar.
Met de hulp van 60 vrijwillige medewerkers hebben we de afgelopen jaren een prachtig filmhuis opgebouwd. We verkochten het afgelopen jaar 35.000 kaartjes. En we hebben een directeur die het liefst de hele Zaanstreek in de filmzaal heeft zitten.
Wij willen samen met al deze mensen de Fabriek de komende jaren nog meer laten bloeien. Een plek waar Zaanstad nog trotser op kan zijn dan ze nu al is.
Iets wegbezuinigen is makkelijk, maar iets terug zetten kost vele malen meer.
Wij willen daarom iedereen in de raad oproepen om nog eens goed te kijken naar de plannen van het cultuurhuis. Om de cultuur en het karakter van Zaanstad te behouden, moeten er andere oplossingen bedacht worden.
Cultuur is creativiteit en het wordt tijd dat ook de gemeente eens creatief wordt.
Verlaag de grondprijzen voor panden met een cultuur exploitatie.
Verbouw bestaande panden tot poppodium.
Zorg dat partijen meer met elkaar gaan samenwerken.
En breng de cultuur meer onder de aandacht bij de inwoners.
En de plek bij het spoor? Is zo’n groot pand nou echt nodig? Bouw er een fietsenstalling met een grote gezellige stadstuin. Een beetje meer groen kan het centrum best gebruiken.
Kortom: Verzin iets anders! Want wanneer straks het cultuurhuis een veredeld buurthuis is geworden. En er is nergens meer iets te beleven in de stad, dan gaan we het fietspad van de NS en de fietsenstalling onder het cultuurhuis nog hard nodig hebben.
Maar helaas niet om daar naartoe te gaan. Maar alleen om onze fiets te stallen en vervolgens de trein te pakken naar een andere stad.
Stem daarom VOOR cultuur en TEGEN het cultuurhuis.
Zaanstad verdient namelijk meer.

 

 

Overhandigen van handtekeningen bezoekers en vrijwilligers aan de gemeenteraad

Beste liefhebbers van filmhuis de Fabriek,

Donderdag 30 mei is er een openbare vergadering van de raadsleden van Gemeente Zaanstad. Als eerste punt op de agenda staat: ‘Het wel of niet bouwen van het Cultuurhuis’.

protest Voordat de vergadering begint, krijgen we de tijd onze handtekeningen te overhandigen aan de burgemeester. Er is een (loop) microfoon aanwezig zodat wij hierbij een korte mondelinge toelichting kunnen geven. Dit wordt onze kans om duidelijk te maken waar we staan.

Bij nodig ik jullie allemaal uit om naar het stadhuis te komen aanstaande donderdag.

Zo kunnen we aan de raadsleden laten horen en zien dat het voortbestaan van De Fabriek ons wel degelijk uitmaakt en gelijk met kracht van argumenten aantonen waarom een verhuizing naar het Cultuurhuis zinloos is!

19.00 verzamelen voor het Stadhuis
19.15 speech en handtekeningen overhandigen
19.30 start (openbare) vergadering