Auteursarchief: Peter Goldstein

De Fabriek is Uniek nodigt je uit op Kultuurklutser

Beste fans van De Fabriek,

Sinds het bestuur van de De Fabriek toegezegd heeft om te gaan verhuizen naar het te bouwen cultuurcluster, is het stil geweest bij De Fabriek is Uniek.
Het leek ons zinloos om nog langer actief handtekeningen te blijven verzamelen om opnieuw (tevergeefs) aan de Gemeente Zaanstad aan te bieden…

kleuren-klopperOnlangs echter is een groep Zaanse cultuurliefhebbers onder de naam kultuurklutser een initiatief gestart in de hoop voldoende handtekeningen te verzamelen (de eerste 800 van de benodigde 5000 zijn al binnen) om een referendum over het cultuurcluster af te dwingen. Dat biedt ons (en u) nieuwe kansen!
Wij begrijpen goed dat uw stem tegen verhuizing van De Fabriek, niet direct betekent dat u zonder meer tegen het geplande cultuurcluster bent, maar toch roepen wij u bij deze op u op de kultuurklutser website te informeren en daar (wellicht) de petitie te tekenen.

Hartelijk dank voor uw steun en vriendelijke groeten,

De Fabriek Is Uniek

De Fabriek nog niet overtuigd van het cultuurcluster

Hoewel naast Leny Vissers nu ook burgemeester Geke Faber ons bezoekers en De Raad graag anders willen doen geloven, is het bestuur van De Fabriek zelf nog helemaal niet overtuigd van het nut van verhuizen naar een cultuurcuster in een in een nieuw te bouwen cultuurhuis.
Lees waarom in een vorige bericht en in onderstaand artikel dat afgelopen zaterdag op de voorpagina van het Noord-Hollands Dagblad editie Zaanstreek stond gepubliceerd.

20140322_Dagblad Zaanstreek_De_Fabriek_niet_overtuigd

Reactie De Fabriek op het Programma van Eisen Cultuurcluster

Onze burgemeester Geke Faber heeft op 4 maart j.l. de raad middels bijgaande brief geïnformeerd over het Programma_van_Eisen_Cultuurcluster_en_Infrastructurele_voorzieningen_op_de_Figaro_locatie.

Daarin schrijft zij over Filmhuis De Fabriek o.a. :

Filmhuis De Fabriek was aanvankelijk geen voorstander van verhuizing naar het Cultuurcluster,
aangezien het filmhuis op de huidige locatie goed draait. Werkbezoeken in het land laten zien dat in veel Cultuurclusters filmtheaters zijn gehuisvest. In de gesprekken en werksessies hebben de
pluspunten voor inhuizing in het Cultuurcluster uiteindelijk de overhand gekregen.

Deze bewering is onjuist en is dan ook door het bestuur van De Fabriek uit hoofde van voorzitter Sjoerd Jans in onderstaande reactie tegengesproken.

Al lezende blijkt er trouwens nog veel meer aan de hand te zijn…

Downloaden (PDF, 10KB)

ROSA blaast handtekeningenactie nieuw leven in

De standpunten van de Zaanse politieke vereniging ROSA vermelden o.a.

“ROSA wil dat Filmtheater De Fabriek op de huidige locatie blijft voortbestaan. ROSA is tegen de komst van één gebouw t.b.v. cultuur bij het station. ROSA wil juist versterking van cultuur rondom de sluis in Zaandam en op andere plekken verspreid over de gemeente, zodat culturele en kunstzinnige vorming en uiting voor iedereen toegankelijk zijn.”

ROSA voor behoud De FabriekOp de Facebookpagina van ROSA valt nu bovendien het volgende te lezen:

Op 30 mei 2013 overhandigde de actiegroep ‘De Fabriek is uniek’ tijdens de raadsvergadering ruim 3200 handtekeningen aan burgemeester Faber. 
De handtekeningen waren gericht tegen de verplaatsing van filmtheater De Fabriek van de huidige, unieke plek aan de Zaan naar het nieuw te bouwen ‘cultuurcluster’ bij Zaandam NS. 
3200 Zaankanters tekenden de petitie op https://www.defabriekisuniek.nl/ of in De Fabriek zelf. 
3200 Zaankanters werden vervolgens niet gehoord.

Onlangs kon u in diverse Zaanse media lezen dat ‘het net zich sluit rond De Fabriek.’ Daardoor zou het kunnen lijken alsof de verplaatsing van het filmtheater al helemaal in kannen en kruiken is.
Dit is niet waar! Er is nog niets officieel besloten in de Zaanse gemeenteraad en het is ook niet zo dat er geen andere mogelijkheden zijn voor het geldverslindende ‘cultuurcluster.’ 
ROSA heeft bijvoorbeeld een prima alternatief plan voor het cultuurcluster rond de Zaan, waarbij filmtheater De Fabriek op haar huidige plek blijft voortbestaan.
Voor degenen die dit nog niet gedaan hebben: de petitie op https://www.defabriekisuniek.nl/ is nog steeds te ondertekenen. 
Bij een significant aantal extra handtekeningen wordt de petitie opnieuw ingediend!

Het geeft moed dat tenminste één politieke partij nog echt vecht voor het behoud van De Fabriek aan de Zaan en natuurlijk hopen wij dat aan deze oproep massaal gehoor wordt gegeven.

Het moge bij deze ook ook duidelijk zijn op wie wij op 19 maart massaal gaan stemmen…

 

De waarheid en niets dan de waarheid

UIt Zaans Peil door Nico van den Broek

ZAANDAM – Mensen willen nog wel eens de waarheid uit de weggaan. Dat heet dan een leugentje voor bestwil. Maar mag een politicus dat ook? Ja, als het er maar niet te dik boven op ligt. Maar mag een gemeente dat ook tegenover haar burgers? Ik denk van niet, maar het gebeurt wel in Zaanstad. Maar waarom doet ze dat? En in wiens belang gebeurt dit?

Er zijn voorbeelden te over, ik noem er hieronder een aantal. In het jaarverslag 2012 schrijft het college dat in juni 2012 nog verlies van 5,5 miljoen voorzien was. Dit verlies is eind 2012 omgezet in een winst van 7,2 miljoen. Echt een wonder, althans voor het college.Ik kom verder hier nog op terug.

Om Inverdan compleet te maken en de afzichtelijke ingang van het station Zaandam meer cachet (Zaanstad op de kaart zetten heet dat) te geven moet de zo genaamde spooroverbouwing er komen. Eerst was het de bedoeling om de Bieb daarin te plaatsen. Deze weigerde terecht. Zag de bui al hangen vanwege de hoge huur en teruglopen van bezoekers. Het gaat om ruim 700.000 bezoekende lezers. Die zullen niet naar een moeilijk bereikbare plek gaan om een boek te halen als je nu een ruimte hebt met een prachtig gezicht over de Zaan.

Als alternatief wordt nu een “cultuurhuis” gepresenteerd om de ruimtes te vullen. B&W schrijven daarover dat het “merendeel” van de organisaties het wel ziet zitten. Het gaat dan om Fluxus, de Fabriek en De Kade. “Het merendeel” zijn dan Fluxus en De Kade (deze is recentelijk falliet gegaan en opgenomen in Fluxus). De fabriek, die verreweg de meeste bezoekers kent, wil beslist niet. Sterker nog, als de gemeente haar plan doorzet betekent dit het einde van “De Fabriek” als cultuurbedrijf. Ons gemeentebestuur toont hiermee aan dat met de juiste bewoording van een statistiek zaken bewezen kunnen worden die niet waar zijn.

Maar toch besluiten de collegefracties ZONDER ENIGE FINANCIËLE ONDERBOUWING goedkeuring te geven aan de bouw van de spooroverbouwing. Het gemeentelijk financiële gat wordt daarmee nog groter en onduidelijker.

 

Lees het hele artikel op Dichtbij.nl.

 

Wethouder van Cultuurafbraak

“Filmtheater De Fabriek verhuizen naar het stationsgebied van Zaandam. Het is een idioot plan, maar wethouder Vissers ziet het blijkbaar toch zitten. Als ze haar zin krijgt, hebben we straks een combinatie van kapitaal- en cultuurverlies waar de honden geen brood van lusten. En zal ongetwijfeld een groot deel van de Fabriek-medewerkers afhaken”.

Aldus Erik Schaap, ex-raadslid (Rosa)  op zijn blog op 18-04-2013.

Cultuurhuis begint met twijfels

De site van Het Noord Hollands Dagblad publiceerde op 7 mei 2013  het volgende artikel:

ZAANSTAD – De partijen in de gemeenteraad hebben dinsdagavond grote twijfels geuit bij de haalbaarheid van een cultuurvoorziening boven het station.

Het is volgens het grootste deel van het Zaanstad Beraad onduidelijk hoe een cultuurgebouw geëxploiteerd moet worden met daarbij inbegrepen hogere huren en een bezuiniging van een miljoen die de cultuursector ook nog moet zien bij te dragen.

Voorafgaande aan de politieke bespreking gaf directeur Parwin Mirrahimy van filmhuis De Fabriek aan helemaal geen trek te hebben in een verhuizing naar het stadhuisplein. De Fabriek – met 1,25 betaalde en zestig onbetaalde banen – is volledig afhankelijk van vrijwilligers en die hebben in de Jan Sijbrandsteeg hun eigen plek. ,,Hun clubhuis’’, noemde Mirrahimy het. Het is te verwachten dat een deel van hen afhaakt als De Fabriek verhuist en dan is het gedaan met het filmhuis.