Auteursarchief: admin

Gemeentelijke rol bij conflict De Fabriek steeds troebeler

Zaanstad.nieuws.nl
Door: zaanstad Datum: 20 maart 2019 11:35 Laatste update: 20-03-2019 11:35


Foto: Google Street View

Wij waren de draad al eerder kwijt, maar na nieuwe vragen – ofwel onthullingen – van Democratisch Zaanstad over de ontwikkelingen bij filmhuis De Fabriek en het inpandige café is de kluwen nog verder in de knoop geraakt. Want er zit wel heel veel licht tussen de verklaring van wethouder Sanna Munnikendam dat zij niets weet over het geschil tussen beide partijen en de intensieve bemoeienis van de gemeente.

Wat we tot nu toe zeker weten is dat filmhuis en horecazaak in de clinch liggen over de huur die de laatste aan de filmafdeling moet betalen, dat die ruzie leek te eindigen in een vechtscheiding omdat diverse mediationtrajecten stukliepen en dat de laatste ontwikkeling was dat de strijdende partijen toch weer om de tafel wilden. Dat laatste tot tevredenheid van de gemeente, de huisbaas van De Fabriek en bovendien subsidievertrekker van de volgens DZ verlies lijdende culturele instelling. So far, so good.

Wie is de kwade genius?

Wie precies de kwade genius is in dit verhaal is onduidelijk. Volgens DZ is het filmtheater niet bereid om ‘water bij de wijn te doen’, maar we weten niet in hoeverre dat in redelijkheid ook niet verlangd kan worden. De huurovereenkomst tussen de twee gebruikers van het pand aan de Zaan is gebaseerd op bezoekersaantallen en daarover bestaat verschil van mening. Een grondig documentenonderzoek na een WOB-verzoekmoest er in 2016 meer duidelijkheid over verschaffen, maar dat werd on hold gezet in afwachting van de uitkomst van het destijds ingezette mediation-traject. En staat nog steeds in de ijskast.

Ambtelijke bemoeienis

Democratisch Zaanstad vindt dit een merkwaardige gang van zaken. Waarom niet de uitkomsten van het doorspitten van alle cijfers meegenomen in het mediationtraject, zodat dat op grond van feiten in plaats van beschuldigingen afgelegd kon worden? Het filmhuis zette in de strijd volgens DZ ondanks de krappe beurs ‘een duur advocatenkantoor’ in, terwijl de gemeente er de kostbare tijd van maar liefst vijf medewerkers aan besteedde, waaronder die van het hoofd juridische zaken die zich volgens de vragen van fractievoorzitter Juliëtte Rot laterweer terugtrok.

‘Geen bemoeienis’

Ondanks deze inzet van het ambtenarenbestand verklaarde Munnikendam echter na eerdere vragen van de fractie dat de gemeente geen partijwas bij de mediation en ook niet op de hoogte van de afspraken die er werden gemaakt. Dat komt Rot vreemd voor. En hoe verhoudt de betrokkenheid van gemeentepersoneel zich met haar uitspraak ‘dat de gemeente zich op het standpunt stelt dat zij geen bemoeienis, kan, wil en mag hebben met de interne bedrijfsvoering van het filmhuis’?

In de zomer van vorig jaar werd de huurovereenkomst tussen Zaanstad en het filmhuis gerepareerd nadat deze eerder pro forma was opgezegd vanwege de verhuizing naar het Cultuurcluster. De huurovereenkomst tussen het filmhuis en het café is echter niet gerepareerd, en dat nadat het filmhuis de gemeente daarover had geraadpleegd. Rot doet er een screenshot van een door de gemeente verstuurde e-mail bij, met een advies aan De Fabriek. Waarom achtte het college dat nodig, wil DZ weten.  

Democratisch Zaanstad wil naar aanleiding van deze correspondentie bovendien te weten komen van welk ‘streng regime’ dat ‘niemand moet willen’ hier sprake is. In aangehaalde e-mail staat volgens Rot ook dat er intern een aantekening zal worden opgenomen bij het huurcontract tussen de gemeente en het filmhuis, waarin staat dat de gemeente het initiatief moet nemen voor het opzeggen van de huur als gevolg van de bouw van een Cultuurcluster ‘of om welke andere reden dan ook’. Welke ‘andere redenen dan ook’ zouden er kunnen bestaan die deze interne aantekening nodig maken?

Taxatierapport

Het lijkt een groot wespennest en daar komt nog bij dat in april vorig jaar een taxatierapport is opgesteld voor het gebouw dat Zaanstad aan De Fabriek verhuurt en dat het filmhuis weer deels onderverhuurt aan de uitbaters van het café. Dat rapport zou DZ graag eens inzien – ‘desnoods onder geheimhouding’ – maar wat was de reden om het op te stellen? En wi gaf de opdracht daartoe?

Brief van bestuur de Fabriek over komst cultuurcluster

Helaas (maar dat wisten we al van het bestuur)…

Filmtheater de Fabriek in het Cultuurcluster

Zaandam, 17 januari 2017

Aan iedereen die betrokken is bij en belangstelling heeft voor de besluitvorming aangaande het Cultuurcluster.

Nu de komende weken besloten zal worden over het al dan niet doorgaan van het Cultuurcluster is het van belang dat de positie van de Fabriek voor iedereen duidelijk is:
De fabriek staat volledig achter de plannen voor het Cultuurcluster en is erg enthousiast over het ontwerp van het nieuwe gebouw.

Voor de Fabriek betekent het Cultuurcluster veel.
– We krijgen een extra derde zaal. Daarmee wordt het mogelijk veel dynamischer te  programmeren en films te prolongeren zonder dat dat ten koste gaat van die art house films waarvoor traditioneel niet hele volksstammen op de been komen. Daarmee wordt het ook
mogelijk een grotere verscheidenheid aan interessante randprogramma’s en experimenten plaats te laten vinden.
– We krijgen een grotere eerste zaal tot onze beschikking waardoor de Fabriek première theater kan worden. Dat is in de huidige tijd, waarin de nieuwe films elkaar in steeds kortere tijd opvolgen, een must om het kritische en veeleisende publiek dat we inmiddels allemaal zijn geworden te bedienen.
– We krijgen een prominente plaats in een spraakmakend cultuurgebouw op een goed bereikbaar en druk knooppunt in Zaandam. Als ook de nieuwe overbouwing van de sporen klaar is zal het nieuw ontstane plein voor het stadhuis een prachtplek worden, waar het de hele dag een komen en gaan is van reizigers, stadhuisbezoekers, flexwerkers en mensen die naar de Bieb komen of cursussen volgen bij Fluxus of de nieuwe Zaanse Volksuniversiteit.
s’ Avonds wordt deze bezoekersstroom aangevuld met bezoekers van het restaurant, het filmtheater, het muziekpodium en de Fluxuszaal. Op zwoele zomeravonden is de roofbar open voor cocktails en romantiek.
– Door samen te wonen met andere culturele organisaties worden de mogelijkheden voor samenwerking en cross-overs sterk vergroot. Nabijheid is een belangrijk principe om dingen aan de gang te krijgen, om snel te schakelen, om elkaar veel informeel te treffen en daarmee de kans op snelle acties te vergroten.
– De trend in filmland is dat nieuwe locaties met state of the art voorzieningen en een forse uitstraling het goed doen en veel bezoekers trekken, terwijl bestaande, wat verouderde
filmtheaters te maken hebben met stagnatie en zelfs terugloop van bezoekersaantallen. Het nieuwe Cultuurcluster maakt dat de Fabriek zal toetreden tot de eerste categorie.
– De nieuwe locatie zal dus meewerken aan het verhogen van de bezoekersaantallen, en daarmee aan een gezondere financiële basis voor het filmtheater.
– De nieuwe locatie zal het filmtheater nieuwe energie en een nieuw elan geven; het is een zeer gewenste volgende stap als vervolg op onze mooie jaren aan de Zaan.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Parwin Mirahimmy (directeur:
parwin@de-fabriek.nl of Sjoerd Jans (voorzitter: sjans@planet.nl).

Kultuurklutser ambassadeurs

Dit bericht verscheen op de site van het Noordhollands Dagblad op 15-6-2015

petitie-tekenenZAANSTAD – Oud-directeur Jan de Bruin van het Kunstcentrum benoemt de mensen die het referendum gesteund hebben tot ambassadeur van Kultuurklutser en nodigt ze uit op zoek te gaan naar negen nieuwe ondertekenaars. De actie heeft de eerste drempel van vijfhonderd handtekeningen genomen.

Door Rob Swart – 15-6-2015, 17:16 (Update 15-6-2015, 17:16)
Kultuurklutser verzet zich tegen de bouw van een cultuurcluster op de lege plek tussen het station en Inntel. Daar wil de gemeente de Bieb, Fluxus, Fabriek en De Flux huisvesten. Boeken en literatuur, film, muziekles, pop en creativiteit op een adres. Bruin ziet dat niet zitten. Cultuurinstellingen worden vaak niet sterker door zo’n vermenging maar gedijen veel beter in wijken en in een passende omgeving. Dertig miljoen in een gebouw steken is zonde van het geld, vindt Bruin.

Na vier dagen had Kultuurklutser zondag genoeg steun om het referendum officieel bij de gemeente aan te melden en de gemeenteraad zal moeten besluiten of het cultuurhuis open staat voor een volksraadpleging. Wethouder Verschuren heeft daar vorige week al van gezegd dat het besluit te lang geleden genomen is om nu nog in een volksstemming te brengen. Volgens Bruin overspeelt Verschuren daarmee zijn hand. ,,Verkeerde voorlichting. In de politiek wordt dat niet erg op prijs gesteld.’’

Kultuurklutser heeft nu voldoende steun om de referendumprocedure te starten. Nu volgt een raadsbesluit en daarna een tweede ronde waarin getoetst wordt of het vraagstuk voldoende mensen op de been brengt. Die tweede ronde geeft antwoord op de vraag of er daadwerkelijk een referendum komt. Indien vijfduizend mensen tekenen – de eerste ronde meegerekend – is het antwoord ja.

Petitie tegen cultuurcluster: actiegroep wil referendum

Dit bericht is afkomstig van De Orkaan van 10 juni 2015

klutserZaanstad is de kultuurkluts kwijt!” Dat is de  opvatting van een groep Zaanse cultuurliefhebbers die een online petitie is gestart tegen het cultuurcluster dat naast het station moet komen.Op de website kultuurklutser kunnen Zaankanters die geen voorstander zijn van het cultuurhuis hun handtekening achterlaten.

De petitie is het initiatief van Jan de Bruin, voormalig directeur Kunstcentrum Zaanstad, voorzitter jeugdcultuurfonds en jeugdsportfonds Zaanstad en lid stuurgroep Meedoen Zaanstad, Peter Goldstein, eigenaar IT bedrijf PGiT en cultuurliefhebber en Gerbrand Klop, algemeen directeur De BedrijvigeBij te Zaandam.

Volgens de initiatiefnemers is een “cultuurpaleis voor dertig miljoen” iets dat vooral veel geld kost maar voor de cultuur weinig zal opleveren. In tegendeel zelfs, voor culturele instellingen zou er wel eens minder geld over kunnen blijven.

Handtekeningen
Op de website wordt gevraagd om “héél veel handtekeningen”. Die worden aangeboden aan B&W van Zaanstad, “en als het er minimaal 5000 zijn kunnen wij verzoeken om een referendum.”

Ook kunnen er reacties worden achtergelaten, de eersten:

‘Om een cultuurplan in het centrum van Zaandam te realiseren, boven het station, lijkt me geen goed idee. Het is niet nodig en het kost te veel. Ook jaarlijks zijn er dan nog altijd veel kosten. We hebben een goeie muziekschool, een filmhuis De Fabriek en een bibliotheek. Zie er van af zou ik zeggen.’

Geheel eens met je standpunt inzake de geplande cultuurcluster: NIET DOEN! Enorme geldverspilling. Tegen de zin van veel Zaanse cultuurorganisaties in.

Cultuurklutser heeft ook een Twitteraccount en een Facebook-pagina.

Cultuurcluster Zaanstad, niet iedereen gelooft in plan van 30 miljoen

ZAANDAM – Waarom móet er eigenlijk een groot prestigieus cultuurcluster worden gebouwd op de qua vierkante-meterprijs allerduurste plek van Zaandam, pal naast het station? Dat bleef op het door politieke partij ROSA georganiseerde symposium over het cultuurpaleis voor veel aanwezigen de grote vraag die niet of nauwelijks beantwoord werd.

Door Eric Lorier – 29-3-2015, 17:29 (Update 30-3-2015, 10:37)

Bron: Website Noordhollands Dagblad


De plannen voor het cultuurcluster, ooit Figaro genoemd, dateren uit begin deze eeuw. De bouw ervan is inmiddels begroot op tegen de 30 miljoen euro, een bedrag dat ook de gemeente Zaanstad van de bank moet lenen. Onder de streep kost de exploitatie van het cultuurcluster de gemeenschap jaarlijks 2,6 miljoen euro. Daarin zitten onder meer de aflossing van de lening, de rente en compenseren van de veel hogere huur die de gebruikers van het pand straks moeten gaan betalen.

Vijf politici deden hun zegje zaterdag tijdens het symposium in zaal 1 van filmhuis De Fabriek: wethouder Dick Emmer, Tjeerd Pietersma (PvdA), Paul Laport (GL), Flip Hoedemaeker (D66) en Natasja Groothuismink (ROSA). Ook in het panel zaten Frans Wytema van de Elout Wytema Stichting (onder meer organisator van concerten) en Gerbrand Klop, directeur van BedrijvigeBij en in die hoedanigheid verhuurder van veel (ook culturele) bedrijfsruimten. De politiek is in meer of mindere mate wel voorstander van de bouw van het cultuurcluster, met de nodige nuances en mitsen en maren. Alleen ROSA, de organisator van het symposium is tegen. En de twee niet-raadsleden in het panel zijn dat ook, net als het grootste deel van de goedgevulde zaal. ,,Al die schaalvergroting, daar zijn we inmiddels toch wel vanaf? Zie wat er van komt bij de woningbouwverenigingen, de banken’’, stak Wytema zijn weerstand niet onder stoelen of banken. ,,Dit is een plan uit 2002’’, deed Gerbrand Klop een duit in het zakje. ,,Ter vergelijking: de android-telefoon kwam in 2008. Dit is zó achterhaald, veel gemeenten stoppen juist met dit soort clustering.’’ Klop zei een ’nieuwe Rozenhof’ te vrezen, een verwijzing naar het niet goed lopende en deels leegstaande winkelcentrum.

Belangrijke reden voor de bouw van het cultuurcluster is een afspraak met NS, dat is geen geheim. Zaanstad heeft zich verplicht om op die plek een grote publiekstrekker te bouwen, en de gemeente denkt die trekker te hebben gevonden in de samenvoeging van alle mogelijke culturele instellingen. Want wat moet er allemaal komen in het cluster? Een poppodium, een filmtheater, een kunst- en cultuureducatiecentrum en de Bieb, om de grootste spelers te noemen. Het idee is dat deze instellingen in het nieuwe gebouw 30 % meer bezoekers gaan trekken dan dat ze nu doen. Waar deze vele duizenden bezoekers vandaan komen bleef in elk geval tijdens het symposium onduidelijk.

Wethouder Emmer kon niet zeggen wat het Zaanstad zou kosten als de afspraak met de NS over de bouw van een publiekstrekker niet zou worden nagekomen, zoals hem vanuit het publiek werd gevraagd. ,,Dan moeten we gaan onderhandelen met de NS.’’ Dat is Emmer overigens niet van plan, want hij gelooft heilig in het cultuurcluster. ,,Dat is namelijk in het belang van heel Zaanstad. En ook Inverdan kan de aanloop in de avonduren heel goed gebruiken. Het gebied gaat straks zestien uur per dag leven.’’

De cultuurwereld lijkt het miljoenenproject echter met angst en beven tegemoet te zien. De vrees bestaat dat het cultuurcluster straks de grote slokop van de gemeentelijke cultuurbegroting wordt, en dat er nog maar weinig overblijft voor culturele verenigingen en instellingen elders in Zaanstad. ,,Leuk dat we straks naar een mooi gebouw in Zaandam kunnen, maar mijn belang ligt in Zaandijk. En ik voel me niet veilig bij deze plannen’’, stelde iemand vanuit het publiek. Dat kon wethouder Emmer dan ook wel weer begrijpen. Dit college en deze raad heeft de kleine cultuur hoog in het vaandel, zei Emmer, maar ja, hoe dat met toekomstige wethouders en gemeenteraden zou zijn weet Emmer natuurlijk ook niet.

Veel aanwezigen bij het symposium snapten en snappen na het symposium nog steeds niet waarom de gemeente van plan is om maar liefst 30 miljoen euro te steken in een gebouw. ,,Je zou die 30 miljoen bijvoorbeeld ook kunnen gebruiken om al die verenigingen en instellingen tot in lengte van jaren in de lucht te houden’’, opperde iemand.

Lees verder

Bestuur De Fabriek besluit toch te gaan

Het was te verwachten, maar het komt toch hard aan:
Het bestuur van De Fabriek heeft gisteren besloten om ter zijner tijd te gaan verhuizen naar het nog te bouwen cultuur cluster aan het stationsplein. 

Zie onderstaand persbericht dat inmiddels ook naar de lokale pers is verstuurd.

Downloaden (PDF, 72KB)

Het bestuur meldt dat de voor de vrijwilligers en de gemeente binnenkort nog een uitgebreider document met toelichting zal worden opgesteld.

grunge-film-strip-vectorEerder dit jaar had het bestuur al te kennen gegeven niet te willen samenwerken met het comité De Fabriek is Uniek, dat (zo moge duidelijk zijn) juist tegen verhuizing strijdt.
Mede hierdoor zag het comité weinig heil in verdere acties en is het stil geweest aan het front…
Of leidt dit definitieve besluit alsnog tot een storm aan nieuwe reacties, handtekeningen en ideëen om De Fabriek op de unieke lokatie te behouden of er een andere invulling aan te geven?

Nieuwe afspraken over spooroverbouwing en Figaro

Dit nieuwsbericht is afkomstig uit het nieuwsarchief (van de gemeente Zaanstad)
Boven het spoor van station Zaandam komen winkels en een route voor voetgangers en fietsers. Tegenover het stadhuis, waar nu kantoorgebouw De Zweed staat, wordt onder meer een cultuurcluster ontwikkeld.

Dit is het resultaat van onderhandelingen tussen NS Poort Ontwikkeling en de gemeente Zaanstad. De start bouw van deze projecten is gepland in 2015.

In de oorspronkelijke plannen van het programma Inverdan zou NS Poort Ontwikkeling boven het spoor een bibliotheek met vergaderzalen ontwikkelen. Later veranderde dit in een cultuurcluster met vergaderfaciliteiten voor de gemeente. De hiervoor benodigde bouwconstructie boven het spoor was echter complex en kostbaar. Vanwege die hoge kosten en de risico’s tijdens de uitvoering is uiteindelijk afgezien van deze ontwikkeling.

Nieuwe gevel
Na onderhandelingen zijn NS Poort Ontwikkeling en de gemeente tot een minder risicovolle oplossing gekomen. Boven het spoor, aan de zuidzijde van het huidige station, gaat NS Poort over één laag stationsgerelateerde winkels ontwikkelen. Tegenover de winkels krijgt het station een nieuwe gevel met een toegang tot de stationshal. Tussen winkels en stationshal loopt de langzaam verkeersroute. Hiermee komt de gewenste verbinding tot stand tussen centrum en Nieuw West.

Op de plek waar nu nog kantoorgebouw De Zweed staat, was oorspronkelijk project Figaro gepland (woningen, fietsenstallingen en bedrijfsruimte). Hiervoor in de plaats komt het cultuurcluster. Dit biedt plaats aan Zaanse culturele instellingen die nu elders in de stad zijn gehuisvest. Dit zijn Fluxus, een leescafé, een filmhuis en een poppodium. Daarnaast zijn er plannen om ook Babel Zaandam hier te vestigen, het podium voor architectuur en stedenbouw. Verder zouden Zaanradio, vergaderfaciliteiten en horeca in het cultuurcluster een plaatsje kunnen krijgen. De gemeente onderzoekt nog de mogelijkheid om meer commerciële functies binnenboord te halen.

Behalve het cultuurcluster komen op deze plaats ook infrastructurele voorzieningen. Dit zijn een Kiss and Ride-platform, taxistandplaatsen, een opgang voor een trouwstoet en invalidenparkeerplaatsen.

Levendig Stadhuisplein
In de huidige schetsen krijgt het cultuurcluster een U-vorm. De opening van de U, waarin ook de ingang komt, ligt aan het Stadhuisplein. Dit wordt hierdoor vergroot en verlevendigd. Eind 2014 wil de gemeente een definitief ontwerp gereed hebben. In dat geval zou in de loop van 2015 de bouw kunnen starten. Wanneer de NS begint met de spooroverbouwing, is nog niet bekend.