Gemeentelijke rol bij conflict De Fabriek steeds troebeler

Zaanstad.nieuws.nl
Door: zaanstad Datum: 20 maart 2019 11:35 Laatste update: 20-03-2019 11:35


Foto: Google Street View

Wij waren de draad al eerder kwijt, maar na nieuwe vragen – ofwel onthullingen – van Democratisch Zaanstad over de ontwikkelingen bij filmhuis De Fabriek en het inpandige café is de kluwen nog verder in de knoop geraakt. Want er zit wel heel veel licht tussen de verklaring van wethouder Sanna Munnikendam dat zij niets weet over het geschil tussen beide partijen en de intensieve bemoeienis van de gemeente.

Wat we tot nu toe zeker weten is dat filmhuis en horecazaak in de clinch liggen over de huur die de laatste aan de filmafdeling moet betalen, dat die ruzie leek te eindigen in een vechtscheiding omdat diverse mediationtrajecten stukliepen en dat de laatste ontwikkeling was dat de strijdende partijen toch weer om de tafel wilden. Dat laatste tot tevredenheid van de gemeente, de huisbaas van De Fabriek en bovendien subsidievertrekker van de volgens DZ verlies lijdende culturele instelling. So far, so good.

Wie is de kwade genius?

Wie precies de kwade genius is in dit verhaal is onduidelijk. Volgens DZ is het filmtheater niet bereid om ‘water bij de wijn te doen’, maar we weten niet in hoeverre dat in redelijkheid ook niet verlangd kan worden. De huurovereenkomst tussen de twee gebruikers van het pand aan de Zaan is gebaseerd op bezoekersaantallen en daarover bestaat verschil van mening. Een grondig documentenonderzoek na een WOB-verzoekmoest er in 2016 meer duidelijkheid over verschaffen, maar dat werd on hold gezet in afwachting van de uitkomst van het destijds ingezette mediation-traject. En staat nog steeds in de ijskast.

Ambtelijke bemoeienis

Democratisch Zaanstad vindt dit een merkwaardige gang van zaken. Waarom niet de uitkomsten van het doorspitten van alle cijfers meegenomen in het mediationtraject, zodat dat op grond van feiten in plaats van beschuldigingen afgelegd kon worden? Het filmhuis zette in de strijd volgens DZ ondanks de krappe beurs ‘een duur advocatenkantoor’ in, terwijl de gemeente er de kostbare tijd van maar liefst vijf medewerkers aan besteedde, waaronder die van het hoofd juridische zaken die zich volgens de vragen van fractievoorzitter Juliëtte Rot laterweer terugtrok.

‘Geen bemoeienis’

Ondanks deze inzet van het ambtenarenbestand verklaarde Munnikendam echter na eerdere vragen van de fractie dat de gemeente geen partijwas bij de mediation en ook niet op de hoogte van de afspraken die er werden gemaakt. Dat komt Rot vreemd voor. En hoe verhoudt de betrokkenheid van gemeentepersoneel zich met haar uitspraak ‘dat de gemeente zich op het standpunt stelt dat zij geen bemoeienis, kan, wil en mag hebben met de interne bedrijfsvoering van het filmhuis’?

In de zomer van vorig jaar werd de huurovereenkomst tussen Zaanstad en het filmhuis gerepareerd nadat deze eerder pro forma was opgezegd vanwege de verhuizing naar het Cultuurcluster. De huurovereenkomst tussen het filmhuis en het café is echter niet gerepareerd, en dat nadat het filmhuis de gemeente daarover had geraadpleegd. Rot doet er een screenshot van een door de gemeente verstuurde e-mail bij, met een advies aan De Fabriek. Waarom achtte het college dat nodig, wil DZ weten.  

Democratisch Zaanstad wil naar aanleiding van deze correspondentie bovendien te weten komen van welk ‘streng regime’ dat ‘niemand moet willen’ hier sprake is. In aangehaalde e-mail staat volgens Rot ook dat er intern een aantekening zal worden opgenomen bij het huurcontract tussen de gemeente en het filmhuis, waarin staat dat de gemeente het initiatief moet nemen voor het opzeggen van de huur als gevolg van de bouw van een Cultuurcluster ‘of om welke andere reden dan ook’. Welke ‘andere redenen dan ook’ zouden er kunnen bestaan die deze interne aantekening nodig maken?

Taxatierapport

Het lijkt een groot wespennest en daar komt nog bij dat in april vorig jaar een taxatierapport is opgesteld voor het gebouw dat Zaanstad aan De Fabriek verhuurt en dat het filmhuis weer deels onderverhuurt aan de uitbaters van het café. Dat rapport zou DZ graag eens inzien – ‘desnoods onder geheimhouding’ – maar wat was de reden om het op te stellen? En wi gaf de opdracht daartoe?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.