Uitgelicht bericht

De Fabriek is Uniek nodigt je uit op Kultuurklutser

Beste fans van De Fabriek,

Sinds het bestuur van de De Fabriek toegezegd heeft om te gaan verhuizen naar het te bouwen cultuurcluster, is het stil geweest bij De Fabriek is Uniek.
Het leek ons zinloos om nog langer actief handtekeningen te blijven verzamelen om opnieuw (tevergeefs) aan de Gemeente Zaanstad aan te bieden…

kleuren-klopperOnlangs echter is een groep Zaanse cultuurliefhebbers onder de naam kultuurklutser een initiatief gestart in de hoop voldoende handtekeningen te verzamelen (de eerste 800 van de benodigde 5000 zijn al binnen) om een referendum over het cultuurcluster af te dwingen. Dat biedt ons (en u) nieuwe kansen!
Wij begrijpen goed dat uw stem tegen verhuizing van De Fabriek, niet direct betekent dat u zonder meer tegen het geplande cultuurcluster bent, maar toch roepen wij u bij deze op u op de kultuurklutser website te informeren en daar (wellicht) de petitie te tekenen.

Hartelijk dank voor uw steun en vriendelijke groeten,

De Fabriek Is Uniek

Uitgelicht bericht

Kultuurklutser ambassadeurs

Dit bericht verscheen op de site van het Noordhollands Dagblad op 15-6-2015

petitie-tekenenZAANSTAD – Oud-directeur Jan de Bruin van het Kunstcentrum benoemt de mensen die het referendum gesteund hebben tot ambassadeur van Kultuurklutser en nodigt ze uit op zoek te gaan naar negen nieuwe ondertekenaars. De actie heeft de eerste drempel van vijfhonderd handtekeningen genomen.

Door Rob Swart – 15-6-2015, 17:16 (Update 15-6-2015, 17:16)
Kultuurklutser verzet zich tegen de bouw van een cultuurcluster op de lege plek tussen het station en Inntel. Daar wil de gemeente de Bieb, Fluxus, Fabriek en De Flux huisvesten. Boeken en literatuur, film, muziekles, pop en creativiteit op een adres. Bruin ziet dat niet zitten. Cultuurinstellingen worden vaak niet sterker door zo’n vermenging maar gedijen veel beter in wijken en in een passende omgeving. Dertig miljoen in een gebouw steken is zonde van het geld, vindt Bruin.

Na vier dagen had Kultuurklutser zondag genoeg steun om het referendum officieel bij de gemeente aan te melden en de gemeenteraad zal moeten besluiten of het cultuurhuis open staat voor een volksraadpleging. Wethouder Verschuren heeft daar vorige week al van gezegd dat het besluit te lang geleden genomen is om nu nog in een volksstemming te brengen. Volgens Bruin overspeelt Verschuren daarmee zijn hand. ,,Verkeerde voorlichting. In de politiek wordt dat niet erg op prijs gesteld.’’

Kultuurklutser heeft nu voldoende steun om de referendumprocedure te starten. Nu volgt een raadsbesluit en daarna een tweede ronde waarin getoetst wordt of het vraagstuk voldoende mensen op de been brengt. Die tweede ronde geeft antwoord op de vraag of er daadwerkelijk een referendum komt. Indien vijfduizend mensen tekenen – de eerste ronde meegerekend – is het antwoord ja.

Uitgelicht bericht

Petitie tegen cultuurcluster: actiegroep wil referendum

Dit bericht is afkomstig van De Orkaan van 10 juni 2015

klutserZaanstad is de kultuurkluts kwijt!” Dat is de  opvatting van een groep Zaanse cultuurliefhebbers die een online petitie is gestart tegen het cultuurcluster dat naast het station moet komen.Op de website kultuurklutser kunnen Zaankanters die geen voorstander zijn van het cultuurhuis hun handtekening achterlaten.

De petitie is het initiatief van Jan de Bruin, voormalig directeur Kunstcentrum Zaanstad, voorzitter jeugdcultuurfonds en jeugdsportfonds Zaanstad en lid stuurgroep Meedoen Zaanstad, Peter Goldstein, eigenaar IT bedrijf PGiT en cultuurliefhebber en Gerbrand Klop, algemeen directeur De BedrijvigeBij te Zaandam.

Volgens de initiatiefnemers is een “cultuurpaleis voor dertig miljoen” iets dat vooral veel geld kost maar voor de cultuur weinig zal opleveren. In tegendeel zelfs, voor culturele instellingen zou er wel eens minder geld over kunnen blijven.

Handtekeningen
Op de website wordt gevraagd om “héél veel handtekeningen”. Die worden aangeboden aan B&W van Zaanstad, “en als het er minimaal 5000 zijn kunnen wij verzoeken om een referendum.”

Ook kunnen er reacties worden achtergelaten, de eersten:

‘Om een cultuurplan in het centrum van Zaandam te realiseren, boven het station, lijkt me geen goed idee. Het is niet nodig en het kost te veel. Ook jaarlijks zijn er dan nog altijd veel kosten. We hebben een goeie muziekschool, een filmhuis De Fabriek en een bibliotheek. Zie er van af zou ik zeggen.’

Geheel eens met je standpunt inzake de geplande cultuurcluster: NIET DOEN! Enorme geldverspilling. Tegen de zin van veel Zaanse cultuurorganisaties in.

Cultuurklutser heeft ook een Twitteraccount en een Facebook-pagina.

Uitgelicht bericht

Teken de petitie

Update:

De petitie De Fabriek Is Uniek is gesloten.
Sinds het bestuur van de De Fabriek toegezegd heeft om te gaan verhuizen naar het te bouwen cultuurcluster leek het ons zinloos om nog langer handtekeningen te blijven verzamelen, gericht  tegen de verhuizing.

Onlangs echter is een groep Zaanse cultuurliefhebbers onder de naam kultuurklutser een ander initiatief gestart, in de hoop voldoende handtekeningen te verzamelen (de helftvan de benodigde 5000 zijn al binnen) om een referendum over het cultuurcluster af te dwingen. Dat biedt ons (en u) nieuwe kansen!
Wij begrijpen goed dat uw stem tegen verhuizing van De Fabriek, niet direct betekent dat u zonder meer tegen het geplande cultuurcluster bent, maar toch roepen wij u bij deze op om u op de kultuurklutser website te informeren en daar (wellicht) de petitie te tekenen.

Hartelijk dank voor uw steun en vriendelijke groeten,

De Fabriek Is Uniek

 

Filmtheater De Fabriek heeft een geheel eigen sfeer opgebouwd in de afgelopen jaren en de locatie aan de Zaan is super.

Filmtheater De Fabriek

Het bestaan van het filmtheater aan de Zaan staat op de helling. Gemeente Zaanstad wil De Fabriek verhuizen naar het nog te bouwen Cultuurhuis als onderdeel van Inverdan. Voor het behoud van ons filmhuis aan de Zaan is actie noodzakelijk. Hiervoor willen wij, de vrijwilligers (en bezoekers) van De Fabriek, zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen.

Draag jij De Fabriek ook een warm hart toe, teken dan de petitie!

 

Argumenten om te blijven zijn onder meer:

  • De Fabriek is gevestigd op een unieke locatie aan de Zaan.
  • De Fabriek heeft daar een heerlijk terras.
  • De sfeer van het historische gebouw draagt bij aan een fijne filmavond.
  • Het gebouw is (voor veel geld) prachtig gerenoveerd en geoutilleerd.
  • Ook aan de oostkant van de Zaan moeten er uitgaansgelegenheden blijven.
  • De Fabriek heeft een belangrijke functie voor de (Rosmolen)buurt.
  • De Fabriek is de ontmoetingsplek voor cultuur minnende Zaankanters.
  • De Fabriek is de Fabriek, het Cultuurhuis is maar een plan…

Laat De Fabriek in De Fabriek en teken onderstaande petitie!

I.v.m. de rechtsgeldigheid voor een eventueel burgerinitiatief verzoeken we je alle velden in te vullen. Daarvan zullen alleen (hieronder) naam en woonplaats worden gepubliceerd.

Na ondertekening ontvangt je een mail waarin je gevraagd wordt om bevestiging (om er zeker van te zijn dat niemand anders in jouw plaats ondertekend heeft).  Alleen bevestigde handtekeningen tellen mee! Heb je niks ontvangen? Check je spam map, onderteken nogmaals, controleer je e-mail adres,,,

Zegt het voort!  Gebruik je Facebook en/of Twitter? Gebruik de knoppen!

De Fabriek aan de Zaan

This petition is now closed.

Eind datum: Jun 18, 2015

Verzamelde handtekeningen: 3021

Gewenst aantal handtekeningen: 5000

3,021 signatures

Latest Signatures
3,021 Marie-Chantal P. donderdag maart 17, 2016 @ 9:24 pm
3,020 Marijke S. woensdag januari 27, 2016 @ 11:56 pm
3,019 C. V. zondag december 27, 2015 @ 7:18 pm
3,018 Henny H. zaterdag september 05, 2015 @ 6:02 pm
3,017 Marja Z. zaterdag september 05, 2015 @ 12:25 am
3,016 Elte K. maandag juni 29, 2015 @ 11:01 pm
3,015 Nora R. maandag juni 29, 2015 @ 11:00 pm
3,014 Jack v. dinsdag juni 23, 2015 @ 9:56 am
3,013 Lise-Lot S. zaterdag juni 20, 2015 @ 6:43 pm
3,012 Magda H. zaterdag juni 20, 2015 @ 10:31 am

Brief van bestuur de Fabriek over komst cultuurcluster

Helaas (maar dat wisten we al van het bestuur)…

Filmtheater de Fabriek in het Cultuurcluster

Zaandam, 17 januari 2017

Aan iedereen die betrokken is bij en belangstelling heeft voor de besluitvorming aangaande het Cultuurcluster.

Nu de komende weken besloten zal worden over het al dan niet doorgaan van het Cultuurcluster is het van belang dat de positie van de Fabriek voor iedereen duidelijk is:
De fabriek staat volledig achter de plannen voor het Cultuurcluster en is erg enthousiast over het ontwerp van het nieuwe gebouw.

Voor de Fabriek betekent het Cultuurcluster veel.
– We krijgen een extra derde zaal. Daarmee wordt het mogelijk veel dynamischer te  programmeren en films te prolongeren zonder dat dat ten koste gaat van die art house films waarvoor traditioneel niet hele volksstammen op de been komen. Daarmee wordt het ook
mogelijk een grotere verscheidenheid aan interessante randprogramma’s en experimenten plaats te laten vinden.
– We krijgen een grotere eerste zaal tot onze beschikking waardoor de Fabriek première theater kan worden. Dat is in de huidige tijd, waarin de nieuwe films elkaar in steeds kortere tijd opvolgen, een must om het kritische en veeleisende publiek dat we inmiddels allemaal zijn geworden te bedienen.
– We krijgen een prominente plaats in een spraakmakend cultuurgebouw op een goed bereikbaar en druk knooppunt in Zaandam. Als ook de nieuwe overbouwing van de sporen klaar is zal het nieuw ontstane plein voor het stadhuis een prachtplek worden, waar het de hele dag een komen en gaan is van reizigers, stadhuisbezoekers, flexwerkers en mensen die naar de Bieb komen of cursussen volgen bij Fluxus of de nieuwe Zaanse Volksuniversiteit.
s’ Avonds wordt deze bezoekersstroom aangevuld met bezoekers van het restaurant, het filmtheater, het muziekpodium en de Fluxuszaal. Op zwoele zomeravonden is de roofbar open voor cocktails en romantiek.
– Door samen te wonen met andere culturele organisaties worden de mogelijkheden voor samenwerking en cross-overs sterk vergroot. Nabijheid is een belangrijk principe om dingen aan de gang te krijgen, om snel te schakelen, om elkaar veel informeel te treffen en daarmee de kans op snelle acties te vergroten.
– De trend in filmland is dat nieuwe locaties met state of the art voorzieningen en een forse uitstraling het goed doen en veel bezoekers trekken, terwijl bestaande, wat verouderde
filmtheaters te maken hebben met stagnatie en zelfs terugloop van bezoekersaantallen. Het nieuwe Cultuurcluster maakt dat de Fabriek zal toetreden tot de eerste categorie.
– De nieuwe locatie zal dus meewerken aan het verhogen van de bezoekersaantallen, en daarmee aan een gezondere financiële basis voor het filmtheater.
– De nieuwe locatie zal het filmtheater nieuwe energie en een nieuw elan geven; het is een zeer gewenste volgende stap als vervolg op onze mooie jaren aan de Zaan.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Parwin Mirahimmy (directeur:
parwin@de-fabriek.nl of Sjoerd Jans (voorzitter: sjans@planet.nl).

Cultuurcluster Zaanstad, niet iedereen gelooft in plan van 30 miljoen

ZAANDAM – Waarom móet er eigenlijk een groot prestigieus cultuurcluster worden gebouwd op de qua vierkante-meterprijs allerduurste plek van Zaandam, pal naast het station? Dat bleef op het door politieke partij ROSA georganiseerde symposium over het cultuurpaleis voor veel aanwezigen de grote vraag die niet of nauwelijks beantwoord werd.

Door Eric Lorier – 29-3-2015, 17:29 (Update 30-3-2015, 10:37)

Bron: Website Noordhollands Dagblad


De plannen voor het cultuurcluster, ooit Figaro genoemd, dateren uit begin deze eeuw. De bouw ervan is inmiddels begroot op tegen de 30 miljoen euro, een bedrag dat ook de gemeente Zaanstad van de bank moet lenen. Onder de streep kost de exploitatie van het cultuurcluster de gemeenschap jaarlijks 2,6 miljoen euro. Daarin zitten onder meer de aflossing van de lening, de rente en compenseren van de veel hogere huur die de gebruikers van het pand straks moeten gaan betalen.

Vijf politici deden hun zegje zaterdag tijdens het symposium in zaal 1 van filmhuis De Fabriek: wethouder Dick Emmer, Tjeerd Pietersma (PvdA), Paul Laport (GL), Flip Hoedemaeker (D66) en Natasja Groothuismink (ROSA). Ook in het panel zaten Frans Wytema van de Elout Wytema Stichting (onder meer organisator van concerten) en Gerbrand Klop, directeur van BedrijvigeBij en in die hoedanigheid verhuurder van veel (ook culturele) bedrijfsruimten. De politiek is in meer of mindere mate wel voorstander van de bouw van het cultuurcluster, met de nodige nuances en mitsen en maren. Alleen ROSA, de organisator van het symposium is tegen. En de twee niet-raadsleden in het panel zijn dat ook, net als het grootste deel van de goedgevulde zaal. ,,Al die schaalvergroting, daar zijn we inmiddels toch wel vanaf? Zie wat er van komt bij de woningbouwverenigingen, de banken’’, stak Wytema zijn weerstand niet onder stoelen of banken. ,,Dit is een plan uit 2002’’, deed Gerbrand Klop een duit in het zakje. ,,Ter vergelijking: de android-telefoon kwam in 2008. Dit is zó achterhaald, veel gemeenten stoppen juist met dit soort clustering.’’ Klop zei een ’nieuwe Rozenhof’ te vrezen, een verwijzing naar het niet goed lopende en deels leegstaande winkelcentrum.

Belangrijke reden voor de bouw van het cultuurcluster is een afspraak met NS, dat is geen geheim. Zaanstad heeft zich verplicht om op die plek een grote publiekstrekker te bouwen, en de gemeente denkt die trekker te hebben gevonden in de samenvoeging van alle mogelijke culturele instellingen. Want wat moet er allemaal komen in het cluster? Een poppodium, een filmtheater, een kunst- en cultuureducatiecentrum en de Bieb, om de grootste spelers te noemen. Het idee is dat deze instellingen in het nieuwe gebouw 30 % meer bezoekers gaan trekken dan dat ze nu doen. Waar deze vele duizenden bezoekers vandaan komen bleef in elk geval tijdens het symposium onduidelijk.

Wethouder Emmer kon niet zeggen wat het Zaanstad zou kosten als de afspraak met de NS over de bouw van een publiekstrekker niet zou worden nagekomen, zoals hem vanuit het publiek werd gevraagd. ,,Dan moeten we gaan onderhandelen met de NS.’’ Dat is Emmer overigens niet van plan, want hij gelooft heilig in het cultuurcluster. ,,Dat is namelijk in het belang van heel Zaanstad. En ook Inverdan kan de aanloop in de avonduren heel goed gebruiken. Het gebied gaat straks zestien uur per dag leven.’’

De cultuurwereld lijkt het miljoenenproject echter met angst en beven tegemoet te zien. De vrees bestaat dat het cultuurcluster straks de grote slokop van de gemeentelijke cultuurbegroting wordt, en dat er nog maar weinig overblijft voor culturele verenigingen en instellingen elders in Zaanstad. ,,Leuk dat we straks naar een mooi gebouw in Zaandam kunnen, maar mijn belang ligt in Zaandijk. En ik voel me niet veilig bij deze plannen’’, stelde iemand vanuit het publiek. Dat kon wethouder Emmer dan ook wel weer begrijpen. Dit college en deze raad heeft de kleine cultuur hoog in het vaandel, zei Emmer, maar ja, hoe dat met toekomstige wethouders en gemeenteraden zou zijn weet Emmer natuurlijk ook niet.

Veel aanwezigen bij het symposium snapten en snappen na het symposium nog steeds niet waarom de gemeente van plan is om maar liefst 30 miljoen euro te steken in een gebouw. ,,Je zou die 30 miljoen bijvoorbeeld ook kunnen gebruiken om al die verenigingen en instellingen tot in lengte van jaren in de lucht te houden’’, opperde iemand.

Lees verder

Bestuur De Fabriek besluit toch te gaan

Het was te verwachten, maar het komt toch hard aan:
Het bestuur van De Fabriek heeft gisteren besloten om ter zijner tijd te gaan verhuizen naar het nog te bouwen cultuur cluster aan het stationsplein. 

Zie onderstaand persbericht dat inmiddels ook naar de lokale pers is verstuurd.

Downloaden (PDF, 72KB)

Het bestuur meldt dat de voor de vrijwilligers en de gemeente binnenkort nog een uitgebreider document met toelichting zal worden opgesteld.

grunge-film-strip-vectorEerder dit jaar had het bestuur al te kennen gegeven niet te willen samenwerken met het comité De Fabriek is Uniek, dat (zo moge duidelijk zijn) juist tegen verhuizing strijdt.
Mede hierdoor zag het comité weinig heil in verdere acties en is het stil geweest aan het front…
Of leidt dit definitieve besluit alsnog tot een storm aan nieuwe reacties, handtekeningen en ideëen om De Fabriek op de unieke lokatie te behouden of er een andere invulling aan te geven?

De Fabriek nog niet overtuigd van het cultuurcluster

Hoewel naast Leny Vissers nu ook burgemeester Geke Faber ons bezoekers en De Raad graag anders willen doen geloven, is het bestuur van De Fabriek zelf nog helemaal niet overtuigd van het nut van verhuizen naar een cultuurcuster in een in een nieuw te bouwen cultuurhuis.
Lees waarom in een vorige bericht en in onderstaand artikel dat afgelopen zaterdag op de voorpagina van het Noord-Hollands Dagblad editie Zaanstreek stond gepubliceerd.

20140322_Dagblad Zaanstreek_De_Fabriek_niet_overtuigd

Reactie De Fabriek op het Programma van Eisen Cultuurcluster

Onze burgemeester Geke Faber heeft op 4 maart j.l. de raad middels bijgaande brief geïnformeerd over het Programma_van_Eisen_Cultuurcluster_en_Infrastructurele_voorzieningen_op_de_Figaro_locatie.

Daarin schrijft zij over Filmhuis De Fabriek o.a. :

Filmhuis De Fabriek was aanvankelijk geen voorstander van verhuizing naar het Cultuurcluster,
aangezien het filmhuis op de huidige locatie goed draait. Werkbezoeken in het land laten zien dat in veel Cultuurclusters filmtheaters zijn gehuisvest. In de gesprekken en werksessies hebben de
pluspunten voor inhuizing in het Cultuurcluster uiteindelijk de overhand gekregen.

Deze bewering is onjuist en is dan ook door het bestuur van De Fabriek uit hoofde van voorzitter Sjoerd Jans in onderstaande reactie tegengesproken.

Al lezende blijkt er trouwens nog veel meer aan de hand te zijn…

Downloaden (PDF, 10KB)

ROSA blaast handtekeningenactie nieuw leven in

De standpunten van de Zaanse politieke vereniging ROSA vermelden o.a.

“ROSA wil dat Filmtheater De Fabriek op de huidige locatie blijft voortbestaan. ROSA is tegen de komst van één gebouw t.b.v. cultuur bij het station. ROSA wil juist versterking van cultuur rondom de sluis in Zaandam en op andere plekken verspreid over de gemeente, zodat culturele en kunstzinnige vorming en uiting voor iedereen toegankelijk zijn.”

ROSA voor behoud De FabriekOp de Facebookpagina van ROSA valt nu bovendien het volgende te lezen:

Op 30 mei 2013 overhandigde de actiegroep ‘De Fabriek is uniek’ tijdens de raadsvergadering ruim 3200 handtekeningen aan burgemeester Faber. 
De handtekeningen waren gericht tegen de verplaatsing van filmtheater De Fabriek van de huidige, unieke plek aan de Zaan naar het nieuw te bouwen ‘cultuurcluster’ bij Zaandam NS. 
3200 Zaankanters tekenden de petitie op http://www.defabriekisuniek.nl/ of in De Fabriek zelf. 
3200 Zaankanters werden vervolgens niet gehoord.

Onlangs kon u in diverse Zaanse media lezen dat ‘het net zich sluit rond De Fabriek.’ Daardoor zou het kunnen lijken alsof de verplaatsing van het filmtheater al helemaal in kannen en kruiken is.
Dit is niet waar! Er is nog niets officieel besloten in de Zaanse gemeenteraad en het is ook niet zo dat er geen andere mogelijkheden zijn voor het geldverslindende ‘cultuurcluster.’ 
ROSA heeft bijvoorbeeld een prima alternatief plan voor het cultuurcluster rond de Zaan, waarbij filmtheater De Fabriek op haar huidige plek blijft voortbestaan.
Voor degenen die dit nog niet gedaan hebben: de petitie op http://www.defabriekisuniek.nl/ is nog steeds te ondertekenen. 
Bij een significant aantal extra handtekeningen wordt de petitie opnieuw ingediend!

Het geeft moed dat tenminste één politieke partij nog echt vecht voor het behoud van De Fabriek aan de Zaan en natuurlijk hopen wij dat aan deze oproep massaal gehoor wordt gegeven.

Het moge bij deze ook ook duidelijk zijn op wie wij op 19 maart massaal gaan stemmen…